ธุรกิจพลังงาน

5 ธุรกิจพลังงานที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลก

ในอุตสาหกรรมภาคพลังงานรัฐบาลทั่วโลก ต่างร่วมมือกันพร้อมทั้งวางระบบปรึกษาหารือต่าง ๆ เพื่อจัดการปัญหาด้านพลังงาน พร้อมเดินก้าวเข้าไปสู่อนาคตจากการใช้เทคโนโลยีอันยั่งยืน โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านไปใช้ระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพและสะอาด ในปัจจุบันนี้โลกของเรากำลังได้รับการผลักดันไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่สะอาดปราศจากคาร์บอนดังนั้นจึงทำให้เกิดธุรกิจพลังงานใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย ซึ่งในบทความนี้เราจะมาแนะนำ 5 ธุรกิจพลังงานที่ได้รับความนิยม พร้อมพามนุษย์ก้าวไปสู่อนาคตกัน

5 ธุรกิจพลังงานเปลี่ยนโลก

1. พลังงานหมุนเวียน

การใช้พลังงานหมุนเวียนจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายน้อยที่สุด หลักการพื้นฐานของการใช้พลังงานหมุนเวียน คือการสกัดพลังงานในสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน เช่น ดวงอาทิตย์, ลม หรือผ่านแหล่งความร้อนใต้พิภพ ปัจจัยสำคัญรองลงมาคือการแปลงแหล่งพลังงานให้เป็นพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานหมุนเวียน ถือเป็นหนึ่งในแนวโน้มธุรกิจพลังงานที่ใหญ่ที่สุด รวมถึงการลดต้นทุนสำหรับการผลิตโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนและการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น     

2. อินเทอร์เน็ตพลังงาน (IoE)

IoE เป็นตัวช่วยที่นำเสนอประสิทธิภาพและการออกแบบที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการวางระบบพลังงานในอาคาร Internet of Energy ใช้การควบคุมแบบกระจายอย่างชาญฉลาด ก่อเกิดกระบวนทัศน์การสร้างพลังงานใหม่ขึ้นมาพร้อมทั้งปรับปรุงการประสานงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบพลังงานมหภาค

3. การจัดเก็บพลังงาน

เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้มีการผลิตที่กำลังพัฒนาขึ้นมาก แต่ถึงกระนั้นธุรกิจพลังงานก็ยังคงขาดโซลูชันการจัดเก็บพลังงานที่คุ้มค่า โดยการจัดเก็บพลังงานช่วยทำให้สามารถกำหนดราคาได้ ผู้บริโภคสามารถกักเก็บและสะสมพลังงานไว้ใช้ได้ในสภาวะที่เหมาะสม  

4. Blockchain

เทคโนโลยี Blockchain สามารถรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน ภายใต้เครือข่ายการกระจายอำนาจเดียว ทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า, ผู้ให้บริการเครือข่าย, ผู้ให้บริการทางการเงิน และผู้ค้าจะได้รับประโยชน์จากการใช้สัญญาอัจฉริยะ Blockchain ซึ่งสัญญาเหล่านี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทั้งหมด จะดำเนินผ่านเครือข่ายที่ปลอดภัย อีกทั้ง Blockchain ยังมีศักยภาพในการทำให้ไฟฟ้ามีราคาไม่แพง เพื่อผู้คนจำนวนมากขึ้นจะเข้าถึงได้

5. บริการด้านพลังงาน

ระบบธุรกิจพลังงานในอนาคตส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงานแบบกระจาย (DERs) ซึ่งถูกตรวจสอบด้วย AI และ IoT เมื่อรวมกับบล็อกเชน และผู้บริโภคด้านพลังงานสะอาดมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนประกอบเหล่านี้จะเปลี่ยนจากการขายไฟฟ้าให้เป็นการขายบริการ เช่น การจัดการการบริโภค, การปรับการผลิตให้เหมาะสม และการติดตามปริมาณการใช้ ซึ่งจะทำให้พลังงานไฟฟ้าในโลกยุคใหม่เข้าถึงผู้คนมากขึ้น

โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดในทุก ๆ วัน ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาเท่าไหร่ มนุษยชาติก็หันมาให้ความสนใจกลับมาฟื้นฟูธรรมชาติอีกครั้งก่อนที่จะสายเกินไป ดังนั้นธุรกิจพลังงานจึงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนวัตกรรม ที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตแน่นอน ส่วนคุณผู้อ่านที่เป็นผู้บริโภคก็ขอให้ปรับตัวตามเทคโนโลยีให้ทันแล้ว ก็จะใช้ชีวิตได้อย่างทันยุคทันสมัยมีชีวิตที่ง่ายขึ้นและดีขึ้น