เครื่อง คัด ข้าวเปลือก

เครื่องคัดข้าวเปลือก ช่วยอะไรผู้ประกอบการได้บ้าง

ข้าวเปลือกที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยว อาจเต็มไปด้วยสิ่งเจือปนมากมายหลายชนิด เช่น ฝุ่น ดิน กรวด ดอกหญ้า กิ่งไม้ เศษหินเศษฟาง แกลบ เมล็ดวัชพืช  ฯลฯ หากไม่มีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก่อนนำข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสารแน่นอนว่าข้าวสารที่ได้หรือวัตถุดิบที่ได้นั้นย่อมไม่มีคุณภาพและไม่ปลอดภัย อาจมีการปนเปื้อนของสิ่งต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำจัดหรือคัดแยกสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ออกก่อนด้วยเครื่องคัดข้าวเปลือก 

เครื่องคัดข้าวเปลือก ปัจจุบันมีให้เลือกหลายแบบ ที่ได้รับความนิยมก็จะมีเครื่องแยกขนาดระบบสั่น และเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ (SIVTEK Vibro , Linea SIVTEK ) เรามาดูกันว่าเครื่องคัดข้าวเปลือกนั้นมีผลดีต่อผู้ประกอบการอย่างไร 

ลดต้นทุนการจ้างงาน 

ในอดีตเทคโนโลยียังไม่ทันสมัย ไม่มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้กระบวนการผลิต สิ่งที่ทำได้คือการจ้างแรงงานคนในการคัดข้าวเปลือก ใช้กรรมวิธีต่างๆ แบบโบราณ ไม่ทันสมัยทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนสูงในการจ้างแรงงานแต่เมื่อมีเครื่องคัดข้าวเปลือกเข้ามาช่วยก็ไม่จำเป็นต้องจ้างแรงงานจำนวนมากช่วยลดต้นทุนการจ้างแรงงานได้เป็นอย่างดี 

ลดผิดพลาดจากการทำงาน 

เครื่องคัดข้าวเปลือกไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการจ้างแรงงานแต่ยังช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ได้ด้วยแน่นอนว่ามนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์การทำงานย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ 

ลดระยะเวลาในการทำงาน 

เครื่องคัดข้าวเปลือกเข้ามาช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน สามารถคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวเปลือกได้ครั้งละมากๆ ภายในระยะเวลาไม่นาน ทำงานได้ต่อเนื่อง แถมยังมีประสิทธิภาพสูงมีความแม่นยำ 

ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ 

เมื่อข้าวเปลือกที่ได้ปราศจากสิ่งเจือปนหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ข้าวสารก็จะมีคุณภาพได้มาตรฐานมีความสะอาดมีโภชนาการครบถ้วน เมื่อนำข้าวสารไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ย่อมมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นและยังสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน 

คุณภาพของข้าวเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในอดีตข้าวไทยเคยเป็นสินค้าที่ส่งออกและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยของเราแต่ปัจจุบันนั้นกับต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากตลาดโลก ดังนั้น คุณภาพของสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญ เครื่องคัดข้าวเปลือกเข้ามาช่วยปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนอกจากจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้แล้วก็ยังเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้ผู้ประกอบการอีกด้วย

ทั้งหมดนี้ คงไขข้อสงสัยได้แล้วว่าทำไมเครื่องคัดข้าวเปลือกจึงมีความสำคัญและช่วยอะไรผู้ประกอบการได้บ้างมันมีประโยชน์อย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีข้าวสารหรือข้าวเปลือกเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หากสามารถปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานได้ สินค้าก็จะมีคุณภาพได้มาตรฐานตามไปด้วย